تبلیغات
آفتاب پنهان - القابی که با «ن» شروع می شوند
 
صفحه نخست          تماس با مدیر            نسخه موبایل                RSS                  
دوستان
القابی که با «ن» شروع می شوند
نا قور
از القاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء و به معناى صور است مانند شاخ و مثل آن كه در او مى دمند.

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه،فاذا نقر فی الناقور [1]

فرمود: هرگاه خداوند اظهار امرش را اراده كرد، در دلش مى افكند آن گاه ظاهر مى شود و خروج مى كند به امر خداوند.

ناحیه مقدسه
ناحیه در لغت به معنى جهت، جانب، كرانه وگوشه زمین است، و ناحیه مقدسه از القاب حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء است. [2]

این تعبیر احترام آمیز، كنایه از جایگاه مخفى حضرت ولى عصر ارواحنا له الفداء و یا کنایه از شخص آن حضرت بوده كه این اسم رمز، بین شیعیان در زمان غیبت صغرى رواج داشته است. [3]

شیخ طوسى فرموده است: شیعیان در زمان غیبت نخستین،از آن حضرت و از غیبت او به عنوان ناحیه مقدسه تعبیر مى كردند و این رمزى بودكه شیعیان آن را مى شناختند و امام را به یكدیگر معرفى مى نمودند. [4]

محدث نورى هم به نقل از جنات الخلود آورده است: در ایام تقیه، گاهى آن حضرت را به این لقب مى خواندند. [5]

ناطق
از القاب حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء است.

حضرت، ناطق است چون آباء طاهرینش، به علت نبودن اشخاص مورد اطمینان و جاملان اسرار الهى، مهر خاموشى بر لب زده بودند،اماحضرتش بیان كننده و ناطق همه علوم خواهد بود.

روایت شده كه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسامى ائمه را براى مسلمانان ذكر نمود تا این كه فرمود: پس حسن بن على، صامت امین عسكرى و سپس پسر او،حجة الله ابن الحسن المهدى الناطق القائم بحق الله. [6]

در زیارت عاشورا نیز مى خوانیم: و ان یرزقنى طلب ثاری مع امام هدى طاهر ناطق بالحق منكم [7]

كه در این فراز، یكى از القاب حضرت، ناطق آمده است.

نجم
ازالقاب آن حضرت است كه در قرآن نیز آمده است.

در سوره نحل مى خوانیم وبالنجم هم یهتدون[8]

و شب هنگام به وسیله ستارگان هدایت مى شوند.

امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه فرمود: ستاره، ما هستیم[9]

نعمت باطن
وقتى از امام هفتم تفسیر آیه و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه [10]

را پرسیدند، فرمود: نعمت ظاهر امام ظاهر و نعمت باطن، امام غائب است.

پرسیده شد: آیا در میان شما كسى هست كه عائب شود، فرمود آرى، اوكسى است كه شخصاً از دیدگان غائب مى گردد، ولى یادش از دل هاى مؤمنان نمى رود.

او دوازدهمین ما ائمه است، خداوند هر مشكلى را براى او آسان مى كند و هرگردن كشى را به وسیله او سركوب مى نماید... . [11]
علاوه بر این كه وجود حضرت، نعمت است، آن چه از نعمت هاكه بندگان در آن غوطه ورند ا ز نعمت هاى ظاهرى و باطنى همه به بركت وجود شریف حضرت حجت ارواحنا له الفداء است.

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه ثم لتسئلن یوم عن النعیم. [12] مى فرماید: نعیم ما هستیم. [13]

وجود امام عظیم ترین نعمت هاى الهى است، زیراكه اصل سایر نعمت هاى ظاهرى و باطنى است و از این جا است كه در روایات آمده كه همه مردم روز قیامت درباره نعیم مورد سؤال قرار مى گیرند.

البته نعمت هاى آن حضرت در زمان ظهورش نیز ویژگى خاصى دارد. [14] چنان كه اخبارى در این باره وارد شده است پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: امت من در زمان مهدى به نعمتى متنعم خواهند شدكه هیچ گاه به مثل آن متنغم نگشته اند. آسمان باران رحمتش را بر آن ها مى بارد و زمین هیچ گیاهى را رها نمى كند، مگر این كه آن را برآورد[15]

حضرت امیر علیه السلام در تفسیر آیه مباركه: الم تر الذین بدلوا نعمة الله کفرا [16]

آیا ندیدى آنان راكه نعمت الهى را به كفر بدل ساختند، فرمود: ما آن نعمت هستیم كه خداوند بر بندگانش عنایت كرده و به سبب ما رستگار مى گردند آنان كه روز قیامت رستگار مى شوند [17]

پس خود حضرت مهدى ارواحنا له الفداء نعمت است و از آن جاكه شكر نعمت واجب است، شیعیان باید شكر نعمت حضرت را چنین به جا بیاورند:

1- شناخت قلبى و معرفت این نعمت والاى الهى

2- بیان كردن فضایل و نشر دلایل آن بزرگوار

3- صدقه دادن براى سلامتى وجود آن حضرت

4- تقرب جستن به آستانه او با انجام دادن كارهایى كه مورد پسند و مایه نزدیك شدن به درگاهش است

5- اهتمام به دعاهاى خالصانه براى تعجیل فرج آن حضرت [18]

نَفس
از القاب حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء است[19]

نهار
از القاب حضرت و به معنى روز است.

شیخ فرات بن ابراهیم در تفسیر خود روایت كرده از امام باقر علیه السلام كه فرمود: حارث اعور عرض كرد به امام حسین علیه السلام كه: یابن رسول الله فداى تو شوم مرا از قول خداوند والشمس و ضحیها [20]خبر ده فرمود: واى بر تو اى حارث این محمد رسول خدا است.گفتم: فدایت شوم معناى قول خداوند والقمر اذا تلیها [21] چیست؟ فرمود: این امیرالمؤمنین،على ابن ابى طالب علیه السلام است كه در پى محمَد صلی الله علیه و آله و سلم آمده. باز گفتم: قول خداوند والنهار اذا جلیها [22] چیست؟ گفت: این قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است كه زمین را از عدل و داد پر مى كند و نیز در تفسیر على بن ابراهیم روایت شده از امام باقر علیه السلام كه فرمود: در آیه شریفه والنهار اذا تجلى [23] نهار آن قائم از ما اهل بیت است كه هرگاه بر خیزد، بر دولت باطل غلبه مى كند.

نور آل محمد
از القاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است در روایات آمده است كه در آیه شریفه والله متم نوره [24] یعنى به ولایت قائم ارواحنا له الفداء و به ظهور آن حضرت، و در آیه واشرقت الارض به نور ربها [25]

مراد روشن شدن زمین به نور آن حضرت است.

در یكى از زیارات جامعه نیز در اوصاف آن حضرت مى خوانیم: نور الانوار الذی تشرق به الارض عما قلیل روایت شده از جابر بن عبدالله انصارى كه گفت: در مسجد كوفه داخل شدم، در حالى كه امیرالمؤمنین علیه السلام با انگشتان مبارك خود مى نوشت و تبسم مى فرمود. گفتم: یا امیرالمؤمنین علیه السلام چه چیز شما را به خنده آورده است؟ فرمود: عجب دارم از آن كه این آیه را مى خواند ولى بهحق،به آن معرفت ندارد.گفتم: كدام آیه فرمود: الله نور السَموات و الارض، تا آخر مثل نوره كمشكوة مشكوة محمد صلی الله علیه و آله و سلم است.

فیها مصباح، منم مصباح زجاجة الزجاجة حسن و حسین علیه السلام هستند. كانهاكوكب درى على بن الحسین علیه السلام و یوقد من شجرة مباركة محمد بن على علیه السلام است. زیتونه، جعفر بن محمد علیه السلام است. لا شرقیه موسى بن جعفر علیه السلام است. ولا غربیه على بن موسى الرضا علیه السلام است.

یكاد زیتها یضئ محمد بن على علیه السلام است.

لو لم تمسسه نار على بن محمد علیه السلام است.

نور على نور حسن بن على علیه السلام است.

و یهدى الله لنوره من یشاء قائم مهدى ارواحنا له الفداء است [26]

در پاره اى از اخبار معراج آمده است كه نور آن حضرت،در عالم اظله میان انوار ائمه علیه السلام مانند ستاره اى درخشان بود در بین سایركواكب [27]

نور الاتقیاء
از القاب حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء شمرده شده است[28]

نور الاصفیاء
از القاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است. [29]

نیة الصابرین
ازالقاب حضرت شمرده شده است. [30]

پی نوشت ها :
[1] سوره مدثر 8.

[2] نجم الثاقب باب دوم.
[3] مجمع البحرین ج 1، ص410.
[4]كشف الغمه ج3 ص 309.
[5] نجم الثاقب باب دوم.
[6]همان.
[7] مفاتیح الجنان باب سوم.
[8]سوره نحل 16.
[9]نجم الثاقب باب دوم.
[10] سوره لقمان20.
[11]مهدى موعود على دوانى ص 199.
[12]سوره تكاثر8.
[13]تفسیر برهان ج4ص 503.
[14] مكیال المكارم، ج 1 ص 292.
[15] بحار الانوار ج51ص 83.
[16] سوره ابراهیم 28.
[17] اصول کافی ج1 ص 217.
[18]مکیال المکارم ج1 ص 363.
[19]نجم الثاقب باب دوم.
[20]سوره شمس 1.
[21]سوره شمس 2.
[22]سوره شمس 3.
[23]سوره لیل 2.
[24] سوره صف 8.
[25]سوره زمر69.
[26]نجم الثاقب باب دوم.
[27] همان.
[28]همان.
[29]همان.
[30]همان.

هوای دلاینجا آسمان ابری ست
آنجا را نمی دانم
اینجا هوایش بهاری نیست
آنجا را نمی دانم
اینجا عاشقا تنهایند
آنجا را نمی دانم
اینجا دل برای تو تنگ است
آنجا را نمی دانم...
کتابنامه

کتاب «مهدیان دروغین» تألیف حجت‌الاسلام رسول جعفریان منتشر و روانه بازار شد. دانشیار دانشگاه تهران در این کتاب به تقسیم حوزه‌های مختلف جغرافیایی دنیای اسلام پرداخته و مهدیان دروغین در مناطق و دوره‌های مختلف تاریخ را معرفی کرده است.

نظرسنجی
به نظر شما چقدر برای واقعه ظهور آماده هستیم؟دیگر امکاناتاین نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

شمارنده
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :