تبلیغات
آفتاب پنهان - طول عمر حضرت
 
صفحه نخست          تماس با مدیر            نسخه موبایل                RSS                  
دوستان
طول عمر حضرت
درباره طول عمر حضرت مهدى ارواحنا له الفداء سخن هاى بسیارى گفته اند. مهم ترین مسأله دخیل در طول عمرِ حضرت، قدرت الهى است. اگر كسى به كتب آسمانى به ویژه قرآن كریم آشنایى داشته باشد، مى داند كه كارهاى خارق العاده بسیارى در عالَم واقع شده و معجزات بسیارى صادر گردیده كه همگى حاكى از قدرت لایزال الهى است از قبیل: طوفان نوح[1]،سرد شدن آتش براى ابراهیم علیه السلام [2]، عصاى موسى علیه السلام و تبدیل شدن به اژدها [3]، بى پدر متولد شدن حضرت عیسى علیه السلام [4] و سخن گفتن او در گهواره [5] و امثال این ها. اگر خداوند قادر است این كارهاى خارق العاده را انجام دهد، قادر است حجت و ولى خود را نیز سال هاى متمادى نگه دارد.[6]

و اما طول عمر از نظر ادیان :
همه ادیان از عمر طولانى جمعى از افراد بشر خبر داده اند، به عنوان مثال در اصحاح سوره پنجم از سفر تكوین تورات، آیات ،8,5 1 1، 14، 17، 20، 27، 31 در اصحاح نهم، آیه 29 و اصحاح یازده آیه 0 1 تا 17 و در موارد دیگر، افرادى را از پیامبران و دیگران نام برده و عمرهاى طولانى هر یك را كه متجارز از 400، 600، 700، 800 و 900 سال بوده به صراحت بیان داشته است. ادیان باستانى دیگر مانند زرتشتى، بودایى، برهمایى و... نیز از عمرهاى طولانى جمعى از افراد بشر مخصوصاً رهبرانشان خبر داده اند و همه قائل به طول عمر، بلكه بقاى حیات اشخاص تا این زمان هستند. [7] و مسیحى ها عمومأ معتقدند كه حضرت عیسى علیه السلام پس از قتل زنده شده و تاكنون زنده است.

طول عمر از دیدگاه قرآن :
با مراجعه به قرآن كریم معلوم مى شود كه بعضى ها از عمر طولانى برخوردار بوده و هستند، به عنوان نمونه درباره حضرت نوح علیه السلام مى خوانیم كه قبل از طوفان، 950 سال در میان قوم خود بوده [8] و پس از طوفان نیز زنده بود. در تاریخ تا 2500 سال درباره طول عمر آن حضرت نوشته اند. همچنین درباره حضرت عیسى علیه السلام وقتى یهودیان گفتند: ما او را به دار آویخته و كشته ایم، قرآن كریم نظر آنان را مردود دانسته و فرمود: خداوند او را به آسمان برده است. [9] لذا در روایات داریم كه حضرت عیسى علیه السلام زنده و در آسمان است و پس از ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء از آسمان نازل شده و پشت سر حضرت نماز مى خواند. در مورد زندگى حضرت خضر علیه السلام گرچه در قرآن ذكر نشده، امَا در داستان حضرت موسى علیه السلام [10] و پیرمراد و معلم او در روایات آمده كه آن رجل الهى حضرت خضر بوده و همچنان زنده است. پس طبق آیات قرآن و روایات، داشتن عمر طولانى امرى ممكن و قابل تحقق است .

طول عمر از منظر تاریخ :
در بیشتر كتبى كه دانشمندان درباره زندگى و وجود امام زمان ارواحنا له الفداء نوشته اند" بابى را به معمرین اختصاص داده و اسامى افرادى را كه عمر طولانى داشته اند، ضبط كرده اند كه ما اسامى برخى از آنان را در باب معمرین آورده ایم.

طول عمر در تحقیقات جهان پزشکی :
از نظر علم پزشكى، عمر انسان محدود به هفتاد و هشتاد سال نیست، بلكه تمام اعضاى بدن انسان، جداگانه براى یك عمر طولانى ساخته شده است. یكى از دانشمندان در مقام مقایسه عمر انسان با سایر موجودات، مطالعات فراوانى نموده و بالاخره ثابت كرد كه بدن آدمى براى آن ساخته شده كه هزاران سال عمر كند. [11] یكى از پزشكان مى گوید: براى مدت زندگانى انسان، حدى كه تجاوز از آن محال باشد، معین نشده است. [12] یكى دیگر از دانشمندان مى گوید: اگر مى توانستیم نیم پایین روده ها را از تفاله پاك نگهداریم و نگذاریم بدن از آن ناحیه مسموم شود، مرگ را جواب مى گفتیم و بعض دیگر این ادعا را درباره جهازات دیگر كرده اند. [13] چیزى كه تاكنون ثابت شده است، این است كه علت اصلى مرگ، امراض و عوارضى است كه به یكى از اعضاء عارض شده، در نتیجه آن عضو را از انجام كار باز مى دارد و به واسطه ارتباط و اتصالى كه میان اعضاء برقرار است، از مرگ آن عضو، مرگ سایر اعضاء نیز فرا مى رسد امروزه بشر در این فكر است كه به كرات دور دست آسمانى كه احتمالاً صدها و یا هزارها سال وقت مى خواهد سفر كند، و چون عمر كوتاه انسان با این نوع مسافرت هاى طولانى وفق نمى دهد در این صدد برآمده اند كه براى رسیدن به كرات آسمانى، اول باید عمر انسان را زیادتر كرد. لذا امروز در دانشگاه هاى مهم دنیا، كرسى دو علم جدید ژریاترى و جرونتولوژى به همین منظور مشغول فعالیت است و دانشمندان پیش بینى مى كنند كه روزى خواهد رسید كه بشر، هم عمر خود را به هزاران سال مى رساند و هم به كرات دور دست آسمانى سفر مى كند. لذا عمر انسان از نظر علمى حد ثابت و معینى ندارد، بلكه انسان قابلیت آن را دارد كه هزاران سال عمر كند.

و اما حضرت آیت الله وحید خراسانى درباره كلمه امام زمان ارواحنا له الفداء مى گوید: اگر درباره كلمه امام زمان و صاحب الزمان دقت كنید مى بینید آن حضرت، جلوى زمان است و زمان، پشت سرِ اوست آن حضرت، امام و صاحب زمان است و چون مقدم بر زمان است، بر زمان هم امامت مى كند. اگر كسى عمق این مطلب را بفهمد، خواهد دانست كه چرا امام زمان ارواحنا له الفداء پیر نمى شود. [14] پس با این همه، طول عمر هم امكان دارد و هم واقع شده است.

حبابه والبیه
از زنانى است كه طبق روایتى از امام صادق علیه السلام جزو یارانِ حضرت مهدى ارواحنا له الفداء خواهد بود. شیخ طوسى وى را از اصحاب امام حسن علیه السلام و ابن داود او را از اصحاب امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر علیه السلام مى داند. برخى دیگر ایشان را از اصحاب هشت امام معصوم تا امام رضا علیه السلام شمرده اند.هم چنین گفته شده است كه امام رضا علیه السلام ایشان را در پیراهن شخصىِ خود كفن كرد.او به هنگام مرگ، بیش از 240 سال داشت. او دوبار به دوران جوانى بازگشت كه یك بار با معجزه امام سجاد علیه السلام و بار دوم با معجزه امام رضا علیه السلام بود و اوست كه هشت امام معصوم بر سنگى كه به همراه داشت، با خاتم خود، بر آن نقش زدند.[15] حبابه والبیه می گوید:... به امیر مؤمنان علیه السلام عرض كردم: خدا تو را مشمول رحمت خود قرار دهد. دلیل امامت چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: آن سنگ ریزه را نزد من بیاور. آن را به حضور حضرت آوردم،على علیه السلام با انگشتر خود بر آن مهر زد، به گونه اى كه آن مهر بر آن سنگ, نقش بست و به من فرمود: اى حبابه هركس كه مدعى امامت شد و توانست مانند من این سنگ را مهر كند، او امامى است كه پیروى از او واجب است .امام كسى است كه هر چیز را بخواهد مى داند. من پی كار خودم رفتم، تا امیر مؤمنان علیه السلام از دنیا رفت. آن گاه خدمت امام حسن علیه السلام آمدم كه بر جاى على علیه السلام نشسته بود و مردم از او سؤال می كردند. چون مرا دید، فرمود: اى حبابه والبیه عرض كردم: بلى سرور من فرمود: آن چه همراه دارى بیاور. من آن سنگ كوچك را به آن حضرت دادم. آن بزرگوار مانند على علیه السلام با انگشتر خود بر آن مهر زد؛ به گونه اى كه جاى مهر بر آن نقش بست. سپس به حضور امام حسین علیه السلام كه در مسجد رسول خدا بود آمدم. مرا نزد خود خواند و خوش آمد گفت و فرمود: دلیل آن چه تو مى خواهى موجود است.آیا نشانه امامت را مى خواهى؟ گفتم: آرى، اى آقاى من فرمود: آن چه با خود دارى بیاور من آن سنگ كوچك را به او دادم، انگشترش را بر آن زد و مهرش بر آن نقش بست.

پس از امام حسین علیه السلام خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم و به قدرى پیرشده بودم كه رعشه بر اندامم مستولى شده بود و صد و سیزده سال داشتم. آن حضرت در ركوع و سجود بود و به من توجهى نداشت. از دریافت نشانه امامت ناامید شدم. آن حضرت با انگشت سبابه خود به من اشاره كرد و به اشاره او جوانى ام برگشت. گفتم: اى آقاى من از دنیا چه اندازه گذشته و چه اندازه مانده است؟ فرمود نسبت به آن چه گذشته است، آرى و آن چه مانده است نه. یعنى ما به گذشته علم داریم؟ اما آینده از غیب است كه غیر خدا آن را نمى داند و یا مصلحت نیست بگویم . آن گاه به من فرمود:آن چه با خود دارى بیاور. من آن سنگ را به حضرت دادم و حضرت مهر بر آن زد. پس ازگذاشت زمانى، به حضور امام باقر علیه السلام آمدم، آن حضرت نیز بر آن سنگ، مهر زد. بعد از او نزد امام صادق علیه السلام آمدم و آن جناب نیز آن را مهركرد. پس از طى شدن سال ها به حضور امام كاظم علیه السلام شرفیاب شدم، آن بزرگوار نیز بر آن مهر زد و بعد از او خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم، مهر آن حضرت نیز بر آن نقش بست. حبابه پس از آن، نه ماه زنده بود.[16]

پی نوشت ها :
[1] سوره هود 38 تا 48.

[2] سوره انبیاء ص69
[3] سوره قصص 32 و طه 20 و شعراء 32.
[4] سوره انبیاء 91
[5] سوره مریم 27 تا 34.
[6] سیمای آفتاب حبیب الله طاهری 99
[7] امامت ومهدویت، ج 2 ص373
[8] سوره عنکبوت 14
[9] سوره نساء، 158.
[10] سوره كهف 65 تا 82.
[11] اولین دانشگاه وآخرین پیامبر ج 2، ص 220.
[12] مصلح جهانى، ص 67.
[13] آخرین امید داود الهامی ص 337
[14] پیام امام زمان حجازى، ص 173.
[15]تنقیح المقال، ج 23، ص 75.
[16]كافى ج 1 ص 346؛ تنقیح المقال ج 3، ص 75 چشم اندازى به حكومت مهدى عج، نجم الدین طبسى، ص، 74

هوای دلاینجا آسمان ابری ست
آنجا را نمی دانم
اینجا هوایش بهاری نیست
آنجا را نمی دانم
اینجا عاشقا تنهایند
آنجا را نمی دانم
اینجا دل برای تو تنگ است
آنجا را نمی دانم...
کتابنامه

کتاب «مهدیان دروغین» تألیف حجت‌الاسلام رسول جعفریان منتشر و روانه بازار شد. دانشیار دانشگاه تهران در این کتاب به تقسیم حوزه‌های مختلف جغرافیایی دنیای اسلام پرداخته و مهدیان دروغین در مناطق و دوره‌های مختلف تاریخ را معرفی کرده است.

نظرسنجی
به نظر شما چقدر برای واقعه ظهور آماده هستیم؟دیگر امکاناتاین نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

شمارنده
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :