صفحه نخست          تماس با مدیر            نسخه موبایل                RSS                  
دوستان
مکان ولادت
عسكر
عسكر به معناى لشگر و لشگرگاه است.عسكر، لشگرگاه تركان در سامرا بوده و محلى بوده است جزءِ شهر، اصلأ پاد گان نظامى نمى تواند چندان از شهر دور باشد.باید دانست كه اصل بناى شهر سامرا براى رفع مزاحمت تركان نظامى از بغداد بوده است . بنابراین شهر سامرا شهرى نظامى است، ولى بعداً مسكونى هم مى شود. بدیهى است بین پادگان و محل سكناى خانواده هاى نظامیان یكى نباشد. [1]

در این كه "عسكر" اسم دیگر سامرا است یا محله اى از محلات آن، اختلاف است. ظاهر عبارت شیخ در الغیبة این است كه محلَه اى از سامرا است . [2]

اما حاج شیخ عبدالله مامقانى در تنقیع المقال، مى نویسد: عسكر یكى از اسامى سامرا است . [3]

چون خانه امام هادى و امام حسن عسكرى علیه السلام در محلى بوده كه در زمان متوکل عباسى پادگان نظامى وى در آن جا قرار داشته است " لذا آن محل به عسكر" خوانده شد و به همین جهت نیز هر یك از آن دو امام بزرگوار را "عسكرى " و به طور تشبیه عسكریین علیه السلام مى نامند. [4]

عثمان بن سعید را عسكرى نیز مى گفتند، چون او از محله عسكر سامرا بوده است. [5]

"عسكر" نام شتر عایشه است كه بر آن به بصره رفت. [6]

شهر سامرا
سر من رآی و مخفف آن سامرا، نام شهرى است در عراق.این شهر زادگاه حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است. امام هادى و امام عسكرى علیه السلام ، توسط عباسیان در شهر سامرا تحت مراقبت و كنترل شدید بودند تا توجه وعلاقه مردم به آنان بیشتر نشود. منزل امام هادى و عسكرى علیه السلام و نیز حكیمه خاتون و نرجس خاتون در این شهر بوده و پس از وفاتشان، در همان جا دفن شدند و اینك مرقد این دو امام و آن دو بانوى بزرگوار در سامرا است.سامرا شاهد نماز خواندن حضرت مهدى ارواحنا له الفداء بر پدر بزرگوارش و آغاز امامت حضرتش بوده است.

سرداب سامرا
سرداب مقدس، زیر زمینى است در سامرَا، كنار مزار امام هادى و امام عسكرى علیه السلام. این سرداب محل زندگى و عبادت امام هادى و امام حسن عسكرى و حضرت مهدى ارواحنا له الفداء بوده و تمام دیدارها با حضرت مهدى ارواحنا له الفداء در زمان پدرش در همین منزل و سرداب انجام مى گرفته است. خانه امام عسكرى علیه السلام مانند دیگر خانه هاى عراق، شامل غرفه اى براى مردان، غرفه اى براى زنان و سرداب بوده كه سرداب نیز شامل غرفه هایى براى مردان و زنان بوده است ودر تابستان از شدت گرما به این سرداب پناه مى برده اند. مقدس شمردن آن سرداب از سوى شیعیان موجب شد كه دشمنان اهل بیت، شیعیان را متهم كنند بر اینكه آن ها مى گویند امام زمان در این سرداب مخفى شده است. اما شیعیان از چنین اعتقادى منزه هستند. شیعیان سرداب را به این دلیل مقدس مى شمارندكه محل زندگى و نیایش سه امام معصوم، همچنین محل زندگى حضرت حكیمه خاتون و نرجس خاتون بوده است.و اما موقعیت کنونی سرداب سامرا: امروزه هركس از هر نقطه شهر سامرا به مركز شهر نگاه كند، دوگنبد با شكوه مى بیندكه یكى از آن ها باكاشى هاى طلایى براق و دیگرى باكاشى هاى رنگى زیبائى پوشیده شده است. هر یك از این گنبدها به ساختمان مستقلى تعلق دارند. گنبد بزرگ طلایى بر بالاى ضریح مطهر كه مرقدهاى مقدس امام دهم علیه السلام وامام یازدهم علیه السلام در آن جاى دارد، قرارگرفته است. ولى گنبدهاى كوچك بر بالاى ساختمان مسجد جامع شهر ساخته شده است . ساختمان حرم مطهر به شكل مستطیل و ساختمان مسجد جامع به صورت مستقل از ساختمان حرم، ولى متصل به صحن حرم است وسرداب غیبت درست در زیر ساختمان مسجد قرار گرفته و در طول تاریخ بارها در بنا و بخش هاى مختلف آن تعمیرات و تغییراتى انجام شده است.

سرداب غیبت از جمله سرداب هاى عمیقى است كه در زیر یك لایه سنگى حفر شده و در كل داراى سه قسمت عمده است: یك غرفه شش ضلعى، یك غرفه مستطیل كوچك ویك غرفه به شكل مستطیل بزرگ . توضیح بیشتر آنكه غرفه مستطیل بزرگ در میان مردم به مصلاى مردان و غرفه مستطیل شكل كوچك به مصلاى بانوان، معروف است. این بخش ها با دو راهرو بلند و طولانى به یكدیگر مربوط مى شوند. یعنى یك راهرو طولانى مصلاى مردان و مصلاى زنان را به هم وصل مى كند ویك راهرو طولانى دیگر بین مصلاى مردان و غرفه شش ضلعى وجود دارد.همچنین این بخش هاى سه گانه هر یك از طریق روزنه اى كوچك و طولانى كه از قسمت هاى فوقانى دیوار آغاز شده، تا پایین ترین حد دیوار بیرونى مسجد جامع امتداد مى یابد و نور و هوا دریافت مى كند . پلكانى كه راه ورود وخروج سرداب است وبه غرفه شش ضلعى منتهى مى شود داراى بیست پله است. ورودى این پلكان و سرداب در داخل ساختمان مسجد و بر دیوارى قرارگرفته كه ورودى نماز خانه نیز در آن واقع است.

طول مصلاى مردان پنج متر و هشتاد سانیمتر و عرض آن سه متر و پنجاه سانتمتر است. در ضمن طول مصلاى زنان چهار متر و شصت سانتى متر و عرض آن سه متر است. طول راهرویى كه مصلاى مردان و زنان را به هم مربوط مى سازد، چهار متر است. طول روزنه اى كه نور غرفه شش ضلعى را تأمین مى كند، حدود شش متر و طول روزنه اى كه نور مصلاى زنان را تأمین مى كند، چهار متر و پنجاه سانتیمتر است. در انتهای غرفه مستطیل شكل یعنى انتهاى همان مصلاى مردان، یك در چوبى كه معروف به باب غیبت است وجود دارد. در پشت این در، اتاق كوچكى قرار دارد كه طول آن یك متر و پنجاه سانتیمتر است. این اتاق به نام محل غیبت شهرت پیدا كرده است كه در حقیقت بخش مكمل غرفه مستطیل شكل بزرگ محسوب مى شود و در جلوى آن حفاظ مشبكى است كه آن را از بقیه غرفه جدا مى كند. چاه معروف به چاه غیبت هم درگوشه اى از همین اتاق قرار دارد .

اشاره به این نكته نیز خالى از فایده نیست كه این سرداب در جهت غربى صحن عسكری علیه السلام به سمت شمال واقع شده و در طول تاریخ اصلا حات و تعمیرات زیادى در آن انجام گرفته است. همیشه در موقع تعمیر و ترمیم بارگاه عسكریین علیه السلام در ساختمان سرداب نیز تغییرات و اصلاحاتى به عمل آمده است. به عنوان مثال در زمان هاى گذشته، از داخل بارگاه عسكریین علیه السلام ازكنار مرقد حضرت نرجس خاتون به سرداب مى رفتند واین وضع به همین صورت تا سال 202 1ق. ادامه داشت و در این سال احمد خان دنبلى براى سرداب، راهى جداگانه از طرف شمال بازكرد و راه سرداب از طرف روضه عسكریین علیه السلام را مسدود نمود و صحن سرداب را جداگانه ساخت كه تقریبا از یك فضاى بزرگى به طول60 متر و عرض 20 متر برخوردار است. بنابراین اگر در كتاب هایى چون مزار شهید اول، اعمال و دعاهاى مربوط به زیارت این همه امام در یك مكان ذكر شده است. علت آن است كه در زمان سابق راه سرداب نیز از پشت حرم عسكریین علیه السلام در یك ساختمان بوده است، لذا پس از زیارت عسكریین علیه السلام بلافاصله زیارت امام زمان ارواحنا له الفداء وسپس زیارت حضرت نرجس خاتون ذكر شده است. در هر حال این سرداب در طول تاریخ به اندازه اى مورد توجه مردم بوده است كه در آن آثار ارزشمندى از منبت كارى و كاشى كارى و سایر هنرهاى معمارى به كار رفته است. از جمله این اشیاء، درِ چوبى نفیسى است كه از دوران خلافت عباسیان به جاى مانده است و از ویژگى هاى هنرى و تاریخى ارزشمندى برخوردار است.

پی نوشت ها :
[1]دکتر صادق آیینه وند به نقل ازكتاب زندگانى نواب خاص امام زمان ارواحنا له الفداء غفار زاده.

[2]غیبة طوسى، ص 354.
[3]تنقیح المقال، ج 2، ص264.
[4]مفا خراسلام، ج 2 ص 22 پاورقى.
[5]غببة طوسى، ص 354.
[6]معارف و معاریف، ج 7، ص 363.

هوای دلاینجا آسمان ابری ست
آنجا را نمی دانم
اینجا هوایش بهاری نیست
آنجا را نمی دانم
اینجا عاشقا تنهایند
آنجا را نمی دانم
اینجا دل برای تو تنگ است
آنجا را نمی دانم...
کتابنامه

کتاب «مهدیان دروغین» تألیف حجت‌الاسلام رسول جعفریان منتشر و روانه بازار شد. دانشیار دانشگاه تهران در این کتاب به تقسیم حوزه‌های مختلف جغرافیایی دنیای اسلام پرداخته و مهدیان دروغین در مناطق و دوره‌های مختلف تاریخ را معرفی کرده است.

نظرسنجی
به نظر شما چقدر برای واقعه ظهور آماده هستیم؟دیگر امکاناتاین نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

حمایت
شمارنده
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :