تبلیغات
آفتاب پنهان - زن و فرزند
 
صفحه نخست          تماس با مدیر            نسخه موبایل                RSS                  
دوستان
زن و فرزند
محور دیگرى كه پیرامون زندگى شخصى و كیفیت معیشت امام عصر ارواحنا له الفداء نیاز به بررسى دارد مسئله زن و فرزند آن حضرت است آیا با توجه به فلسفه غیبت و این كه آن حضرت به شیوه ناشناس زندگى مى كند و كسى از مكان وى آگاه نیست ازدواج و داشتن فرزند با این مسائله سازگار است؟

منابعى كه در اختیار است یا اشكال سندى دارند و یا ابهام دلالى و نظر قاطعى را ارائه نمى دهند. در این جا سه احتمال وجود دارد:

1. اساساً حضرت مهدى ارواحنا له الفداء ازدواج نكرده است.

2. ازدواج انجام گرفته ولى اولاد ندارد.

3. ازدواج كرده و داراى فرزندانى نیز هست.


اگراحتمال اول را بپذیریم لازمه اش این است كه امام معصوم علیه السلام یكى از سنّتهاى مهم اسلامى را ترك كرده باشد و این با شان امام سازگار نیست. اما از طرفى دیگر چون مسائله غیبت اهمّ است و ازدواج مهم ترك ازدواج با توجه به آن امر مهم تر اشكالى را ایجاد نمى كند و گاهى براى مصلحت بالاتر, لازم و واجب نیز هست.

اما احتمال دوّم كه اصل ازدواج را بپذیریم بدون داشتن اولاد جمع مى كند بین انجام سنت اسلامى و عدم انتشار مكان و موقعیت حضرت. اما باز این اشكال باقى است كه اگر قرار باشد, آن حضرت شخصى را به عنوان همسر برگزیند یا باید بگوییم كه عمر او نیز مانند عمر حضرت طولانى است كه بر این امر دلیلى نداریم, یا این كه بگوییم مدتى با حضرت زندگى كرده و از دنیا رفته است كه در این صورت حضرت به سنت حسنه ازدواج عمل كرده و پس از آن تنها و بدون زن و فرزند زندگى را ادامه مى دهد.

احتمال سوم آن است كه آن حضرت ازدواج كرده و داراى اولاد نیز هست و اولاد آن حضرت نیز فرزندانى دارند و... این مسائله افزون بر آن كه دلیل محكمى ندارد اشكال اساسى آن این است كه این همه اولاد و اعقاب بالاخره روزى در جست و جوى اصل خویش مى افتند و همین كنجكاوى و جست و جو مسائله را به جایى باریك مى كشاند كه با فلسفه غیبت حضرت نمى سازد.

البته برخى خواسته اند از روایات و بعضى از ادعیه بر این احتمال اقامه دلیل كنند كه اشاره اى به ادله آنان مى كنیم:

1. مفضل بن عمر گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم كه فرمود:

(ان لصاحب هذا الامر غیبتین احدهما تطول حتى یقول بعضهم مات ویقول بعضهم قتل ویقول بعضهم ذهب حتى لایبقى على امره من اصحابه الانفر یسیر ولایطلع على موضعه احد من ولده ولاغیره الاالمولى الذع یلى امره).[1]

صاحب الزمان ارواحنا له الفداء را دو غیبت است: یكى از آن دو به اندازه اى طولانى شود كه بعضى گویند آن حضرت از دنیا رفته و برخى گویند كشته شده است و بعضى نیز بر این باور باشند كه جز اندكى از یاران بر امامت وى ماندگار نماندند و كسى هم از مكان و جایگاه زندگى آن حضرت آگاه نیست نه از فرزندان و نه دیگرى جز آن كسى كه امور وى را پى مى گیرد.

استدلال براى اثبات زن و فرزند براى حضرت به جمله اخیر روایت است: (ولا یطلع على موضعه احد من ولده...) اما این استدلال از چند جهت اشكال دارد:

الف. این روایت را نعمانى در كتاب غیبت خود, نقل كرده و به جاى كلمه (ولد) كلمه (ولى) آورده است به این شكل: (ولا یطلع على موضعه احد من ولى ولاغیره)[2] بنابراین اعتمادى بر آن روایت با توجه به این نقل نیست. دست كم با وجود این احتمال استدلال تمام نیست.

ب. در روایت نیامده است كه الآن امام زمان ارواحنا له الفداء داراى زن و فرزند است و از این جهت اجمال دارد. شاید به فرزندانى كه بعداً در آستانه ظهور و یا بعد از آن به دنیا خواهند آمد اشاره داشته باشد.

ج. شاید از باب مبالغه در خفاء باشد. یعنى اگر بر فرض آن حضرت اولاد هم مى داشت, از جایگاه و سرّ غیبت او, آگاه نمى شدند.[3] با این احتمال نیز استدلال به روایت براى اثبات اولاد براى امام زمان ارواحنا له الفداء ناتمام است.

2. دلیل دیگر بر اثبات فرزند براى حضرت روایتى است كه ابن طاووس از امام رضا علیه السلام نقل كرده است:

(... اللهم اعطه فى نفسه واهله وولده وذریّته وجمیع رعیّته ما تقرّ به عینه وتسرّ به نفسه...[4])

الها! مایه چشم روشنى و خوشحالى امام زمان ارواحنا له الفداء را در او وخانواده و فرزندان و ذریّه و تمام پیروانش فراهم فرما.

به این روایت هم نمى توان استدلال كرد چون:

الف. از جهت سند قابل اعتماد نیست.

ب. به زمان ولادت فرزندان اشاره ندارد كه پیش از ظهور است یا بعد از آن. از این جهت مجمل است.

3. روایت دیگرى نیز ابن طاووس از امام رضا علیه السلام نقل كرده است كه فرمود:

(اللهم صل على ولاة عهده والائئمة من ولده)[5].

این روایت, بنا بر تصریح ابن طاووس, متن دیگرى دارد به این شكل:

(اللهم صل على ولاة عهده والائمة من بعده)[6].

بنابراین, روشن نیست كه مقصود فرزندان بعد از او مراد است, یا امامان پس از او. علاوه بر این كه این دو روایت مربوط به بعد از ظهور حضرت است نه پیش از آن.

4. امام صادق مى فرماید:

(... كائنى ارى نزول القائم فى مسجد السهله بائهله وعیاله.[7])

این روایت نیز گذشته از ضعف سند, دلالتى بر اثبات فرزند براى امام زمان ارواحنا له الفداء پیش از ظهور ندارد. بنابراین, این گونه از روایات كه بدان اشارت كردیم, در حدى نیستند كه وجود زن و فرزند را براى امام زمان ارواحنا له الفداء پیش از ظهور اثبات كنند. از سوى دیگر, روایاتى داریم كه با صراحت, وجود فرزند را از آن حضرت نفى مى كند از آن جمله: مسعودى نقل مى كند: على بن حمزه, ابن سراج و ابن ابى سعید مكارى بر امام رضا علیه السلام وارد شدند, على بن حمزه به حضرت عرض كرد: از پدرانت نقل كرده ایم كه هیچ امامى از دنیا نمى رود, تا فرزندش را ببیند؟

امام رضا فرمود:

(آیا در این حدیث, روایت كرده اید: مگر قائم)[8]

برخى خواسته اند با تمسك به داستان (جزیره خضراء) بگویند كه امام عصر ارواحنا له الفداء فرزندانى دارد و بر آن جزیره, زیر نظر وى, جامعه نمونه و تمام اعیار اسلامى را تشكیل داده اند.[9]

لكن با بررسیهاى گسترده اى كه انجام گرفته, جزیره خضراء, افسانه اى بیش نیست و هیچ واقعیت ندارد. [10]

علامه مجلسى این داستان را جداگانه در نوادر بحار نقل كرده و مى نویسد:

(چون در كتابهاى معتبر بر آن دست نیافتم, آن را در فصلى جداگانه آوردم)[11].

شیخ آقا بزرگ تهرانى این داستان را داستانى تخیلى و رمانتیك شمرده است.[12]

افزون بر این, داستان به گونه اى است كه نمى توان آن را پذیرفت:

تناقضات فراوان, سخنان بى اساس و... در سلسله سند آن, افراد ناشناخته اى وجود دارند كه نمى توان بر آنان اعتماد كرد.[13]
بنابراین, از این راه نمى توان زن و اولادى براى حضرت مهدى ارواحنا له الفداء ثابت كرد.

پی نوشت ها :
[1] كتاب الغیبة شیخ طوسى 162

[2] كتاب الغیبة نعمانى 172
[3] تاریخ الغیبة الكبرى محمد صدر/ ج65/2, مكتبة الائم امیرالمؤمنین علیه السلام العامة, اصفهان.
[4تا6] جمال الاسبوع ابن طاووس 510/, به نقل از (دراسة فى علامات الظهور والجزیرة الخضراء), سید جعفر مرتضى عاملى/260, نمونه.
[7] بحار الانوار ج317/52.
[8] اثبات الوصیّة مسعودى 221/.
[9] نجم الثاقب یا زندگى مهدى موعود محدث نورى, /252 ـ 260, جعفریو مشهد.
[10] دراسة فى علامات الظهوروالجزیرة الخضراء سید جعفر مرتضى عاملى/ 263.
[11] بحار الانوار ج52, 159.
[12] الذریعة الى تصانیف الشیعة شیخ آقا بزرگ تهرانى ج;108/5 دارالائضواء, بیروت (طبقات اعلام الشیعه), شیخ آقا بزرگ تهرانى, قرن هشتم 145/.
[13]دراسة فى علامات الظهور والجزیرة الخضراءاستاد جعفر مرتضى عاملى.

هوای دلاینجا آسمان ابری ست
آنجا را نمی دانم
اینجا هوایش بهاری نیست
آنجا را نمی دانم
اینجا عاشقا تنهایند
آنجا را نمی دانم
اینجا دل برای تو تنگ است
آنجا را نمی دانم...
کتابنامه

کتاب «مهدیان دروغین» تألیف حجت‌الاسلام رسول جعفریان منتشر و روانه بازار شد. دانشیار دانشگاه تهران در این کتاب به تقسیم حوزه‌های مختلف جغرافیایی دنیای اسلام پرداخته و مهدیان دروغین در مناطق و دوره‌های مختلف تاریخ را معرفی کرده است.

نظرسنجی
به نظر شما چقدر برای واقعه ظهور آماده هستیم؟دیگر امکاناتاین نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

شمارنده
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :